בינלאומי

המרכז מיישם תכניות חינוכיות מקיפות לטיפוח למידה, הבנה, והקניית כלים לפיתוח וקידום החברה המשותפת בעולם המונע מתהליכים גלובליים דינמיים.