>חינוך ושפה>יח"ד (יצירה, חוויה, דיאלוג) באמנות עם איכות הסביבה