כיצד מחפשים בקטלוג ארכיון השומר הצעיר יד יערי באינטרנט

 • מצד ימין ברשימה נכנסים ל"קטלוג הארכיון ברשת"
 • מופיע "חיפוש גלובלי"
 • רושמים את המילה או הנושא הרצוי ולוחצים על "חפש"
 • מופיעה רשימת המאגרים עם מספר המופעים בכל מאגר (בסוגריים)
 • נכנסים למאגר הרצוי
 • מופיעים התיקים בהם נמצאת המילה המבוקשת
 • נכנסים לתיק
 • קוראים את המידע הנוסף
 • אם לא מעוניינים בתיק עוברים לבא אחריו
 • אם מעוניינים בתיק
 • רושמים את הסימול והמיקום
 • אין לנו צורך במספר הפריט רק בסימול ובמיקום
 • רק כאשר נכנסים לתוך התיק, יש אפשרות לראות את השדות של הסימול והמיקום והשנים
 • ישנה אפשרות של חיפוש מורכב, בו אפשר לחפש לפי חטיבה, או שנים רצויות, או כל שדה אחר.
 • בצילומים חייבים לכתוב את מספר המעטפה ומספר התמונה
 • יש אפשרות לחפש גם בארכיון "יד טבנקין" של התק"מ
 • http://www.kibbutzarchives.org.il   אתר הארכיונים ברשת