>מעורבות הציבור >כנס גבעת חביבה - מושב חורף, 23 נובמבר 2015