מדוברת וספרותית בוקר-מתקדמים מאוד 4

מדוברת וספרותית  בוקר-מתקדמים מאוד 4                                                                                                                       

אורך הקורס:  שנתי

מחיר: 4,500 ₪ 


 

ימים: ג'

שעות: 10:00 - 13:30

התחלה: 1.11.16

סיום: 20.6.17

 

 

 

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות: 

Arabic1@givathaviva.org.il , טלפון: 04-6373336 ,