מדוברת וספרותית רמה 1

בוקר - רמה 1   

                                               

אורך הקורס:  שנתי
מחיר: 4,500 ₪
 


 

אפשרות ראשונה

ימים: ו'

9:00 - 12:30

התחלה: 4.11.16

סיום: 16.6.17

 

אפשרות שנייה

ימים: ד'

9:00 - 12:30

התחלה: 2.11.16

סיום: 21.6.17

 

 

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות: 

Arabic1@givathaviva.org.il , טלפון: 04-6373336 ,