מדוברת וספרותית רמה 3

בוקר - רמה 3                                                                                                                        

אורך הקורס:  שנתי

מחיר: 4,500 ₪ 


 

אפשרות ראשונה

ימים: ה'

9:00 - 12:30

התחלה: 3.11.16

סיום: 15.6.17

 

 

 

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות: 

Arabic1@givathaviva.org.il , טלפון: 04-6373336 ,