מחקר וימי עיון

יד יערי - אגף מחקר, פרסומים וימי עיון 

 

א.      תחומי הפעילות:

 

 • תכנון וניהול פרויקטים מחקריים הקשורים בקורות השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי, מפ"ם תנועות הפועלים היהודיות, התנועה הקיבוצית וההתיישבותית בכלל ותנועות הנוער הציוניות;
 • פרסום מחקרים היסטוריים, מקורות נבחרים ו"ספרי תנועה" על השומר הצעיר בארצות

 השונות;

 • קיום ימי עיון וכנסים לקהל הרחב;
 • מתן ליווי, ייעוץ ושירות למוסדות התנועה, לקיבוצים ולפרטים;
 • הנחיית חוקרים, סטודנטים ותלמידי תיכון.
 • השתתפות בפורומים מחקריים וטיפוח קשרי שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל.

 

ב. פרויקטים מחקריים בביצוע

 

 • "השמאל הלאומי היהודי בעולם המערבי בשנים 1956-1980" -

המחקר מבקש לעסוק בפעילותם של בוגרי השומר הצעיר ותנועות הנוער החלוציות בארה"ב, אמל"ט ואירופה המערבית ממחצית שנות ה-50 ועד לסוף שנות ה-70 כחלק מן 'השמאל החדש'. זאת, בדגש על שלוש פרספקטיבות משלימות: המקומית, היהודית והישראלית.

המחקר מתמקד בשני טווחי זמן: הטווח הקצר שיבחן את תפקיד בוגרי התנועות בשנות ה-60 וה-70 בזירה הפוליטית המקומית, בחיי הקהילה היהודית, וביחסי מדינת ישראל והתפוצות; והטווח הארוך שיבחן האם ובאיזה אופן היוותה הפעילות הציונות הרדיקלית תשתית חברתית, רעיונית ופוליטית לפעילותם העכשווית של יהודים ציונים ורדיקלים.

 • "יהודים רדיקאליים" – פרויקט מחקרי בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת ויסקונסין במדיסון. הפרויקט המשיק לפרויקט המוזכר למעלה, יעסוק  בהרחבה במקומם של היהודים בשמאל   

         הרדיקאלי במאה ה-20 ויכלול לצד פרסומים מחקריים גם תרגומי ספרים מרכזיים בתחום, סדנאות וכנסים.

 • "יומני חלוצים" – איסוף, שימור והנגשה של יומנים אישיים, קבוצתיים ו"ספרי קבוצה" ומכתבים  מראשיתו של השומר הצעיר ועד שנות ה-60 של המאה ה-20 במטרה לרכז למשמרת תעודות  ייחודיות ממין זה הנמצאות בסכנת כליה ואובדן, לטובתמחקרים ופרסומים עתידיים.

 • תנועת השומר הצעיר בארץ.
  פרוייקט נמשך של תיעוד, מחקר ופרסום תולדות על תנועת השומר הצעיר בארץ.

 

 • חקר המחאה הצעירה בישראל
  במרכז חקר התופעה של שנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20 עומדים קבוצות שהתארגנו בבתי ספר תיכון מובילים בארץ וחניכי השומר הצעיר - בעיקר מהקן העירוני.

 

 • הקיבוץ והתרבות הישראלית.
  פרוייקט שבו שותפים יד יערי, יד טבנקין אמנים וחוקרים אנשי התנועה הקיבוצית. בתכנית: ייזום מחקרים, ימי עיון ופרסומים בנושא. ספר מחקרים בנושא נמצא כעת בהכנה.

 

 • חקר תנועת השומר הצעיר באמריקה הלטינית (אמל"ט).
  מתנהלת פעילות שוטפת של תיעוד ומחקר בנושא. לאחר פרסומם של הספרים על צ'ילה וקובה, צפויים לצאת לאור הספרים על הפעילות באורוגוואי וארגנטינה.

 

 • היסטוריה של הארכיטקטורה הקיבוצית - המחקר והכתיבה מתבצעים  ע"י מוקי צור ויובל דניאלי בהתבסס על ארכיונים אישיים המופקדים ביד יערי. עד עתה יצאן הספרים על שמואל מסטצ'קין, חיליק ערד ומנחם באר. 

  

ג. פרסומים קרובים ובעבודה בהוצאת יד יערי  

 1. "כעוף החול" – ספרו של אלי צור על השומר הצעיר בפולין 1945 – 1950
 2. "ממשפחת יערי לא נותר איש" - ספרה של רות בראודה ז"ל על ימי השומר הצעיר בזמן השואה בפולין
 3. ספר השומר הצעיר אורוגוואי
 4. ספר השומר הצעיר ארגנטינה
 5. ספרו של שאול פז על תולדות תנועות הנוער בישראל
 6. ביוגרפיה של קובה ריפתין
 7. ביוגרפיה של מרדכי בנטוב
 8. הספר על מפ"ם והקיבוץ הארצי עד "המהפך" בשנים 1956-1977