>מעורבות הציבור >מעורבות הציבור - כנס גבעת חביבה ה-5