>מעורבות הציבור >מפת דרכים - תמונת מצב קבוצת עבודה בנושא תהליכים מאחים וייצוג תרבותי