צוות המכון

מנהלת המכון:  גלית קלנר 
טלפון: 04-6309330
מייל: arabic@givathaviva.org.il

מזכירת המכון: גלי און-כץ 
טלפון:  04/6373336 
מייל: arabic1@givathaviva.org.il