>מעורבות הציבור >מפת הדרכים - קבוצת עבודה בנושא כלכלה