>שותפות בין קהילות שכנות>קורס הכשרת מנהיגות גישורית אזורית