קטלוג החטיבות בארכיון השומר הצעיר

מקרא והסבר

 

  • החטיבות כפי שהן מופיעות בקטלוג מציינות רק את החומר העומד לרשות הקהל לעיון.

  • התאריכים המופיעים ליד שמות החטיבות מציינים:

א. לגבי ארכיון מוסדי – השנים בהן נוצר החומר העומד לרשות המעיין.

ב. לגבי ארכיון אישי – גם את שנות הלידה והפטירה של האישים.

  • מספר המיכלים: מדובר במיכלים קטנים קיבוציים המכילים בין 4 ל-24 תיקים.

  • (סגורה) ליד סימול החטיבה פירושו כי לא יגיע לחטיבה זו חומר נוסף.

  • מבנה זה של הקטלוג מעודכן לשנת 2013.

  • קטלוג מעודכן ומקוון זמין לחיפושים ברשת 

 


בארכיון קיימים גושי החטיבות כדלקמן:

  פעילות של מזכירות הקיבוץ הארצי (הקבה"א)
  מחלקות הקיבוץ הארצי
  פעילות פוליטית ומפלגתית
  הנהגות השומר הצעיר בארץ ובעולם
  "השומר-הצעיר" בארצות הגולה (לפי א"ב של ארצות)
  מפעלי התרבות של הקבה"א ומפ"ם
  המפעלים הכלכליים של הקבה"א
  אוספים
  ארכיונים אישיים
  ארכיונים אישיים של מלחיני הקב"א