קידום והעצמת נשים

בעקבות ניסיון של עשרות שנים בבניית יכולות מקומיות והעצמה נשית,  גבעת חביבה מפעילה תכניות לקידום מעמדן של נשים ערביות ברשויות המקומיות בישראל, ולבניית שותפויות בין נשים ערביות ויהודיות בערים ויישובים שכנים באזור הפועלים במסגרת חברה משותפת. תחומי התכנית העיקריים כוללים:

 למידע נוסף <כאן>