קיץ מדוברת אינטנסיבי

אורך הקורס:  חודשיים

שעות: 17:15 - 20:30

ימים: א', ג', ה'

התחלה: 21.7.17

סיום: 31.8.17

מחיר: 3,800 ₪


 

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות: 

Arabic1@givathaviva.org.il , טלפון: 04-6373336 ,