"שומר תמיד"

למילוי שאלון פרטים אישיים של בוגרי התנועה לחץ כאן

 

 לחץ כאן לכניסה לאתר "שומר תמיד"

 

אל בוגרי תנועת הנוער השומר הצעיר בישראל

 

שלום חברים 

 

"שומר תמיד", ארגון בוגרי השומר-הצעיר בארץ הוקם ביוזמת תנועת-הנוער "השומר הצעיר"  ו"יד יערי" – מרכז התיעוד והחקר של תנועת "השומר-הצעיר" בגבעת חביבה. הרעיון והמטרה שבהקמת הארגון הם איגוד "המשפחה השומרית" לטובת יצירת מסגרת חברתית-ארגונית לבוגרים המעוניינים בכך וקידום תרבות "השומר הצעיר", רוחו ומורשתו בישראל, על מנת שאלה יגבירו את השפעתם על החברה הישראלית.

רבים מבוגרי התנועה זוכרים את ימיהם בתנועה כחוויה מכוננת ומעצבת. בוגרים אלה ימצאו עניין ביצירת מסגרת שתאפשר קשר עכשווי למשפחת "השומר הצעיר". הבוחרים להצטרף לארגון יראו בחיוב קידום מטרות חינוכיות, תרבותיות, חברתיות ותיעודיות שונות במסגרת הפעילות בו. "שומר תמיד"  פועל בברכת הקיבוץ-הארצי וקרן "חבצלת" המשתתפים במימון מהלכי הקמתו. הארגון מקווה לצאת לעצמאות כלכלית תוך שנתיים מתחילת פעילותו.

 

בראש צוות ההיגוי הציבורי, שמטרתו היא הובלת הארגון לפעילות עצמאית, עומד דגי חבויניק וחברים בו פרופ' רוביק חורש, אלוף (מיל.) זאב ליבנה, דובי ישראלי, רוביק רוזנטל, נעמיקה ציון, דני ארבל, תמי ספיבק ונחום בלס. רכזי הפרויקט הם קרן שוויצר מההנהגה-הראשית של "השומר הצעיר" וד"ר אלון פאוקר מ"יד יערי". יו"ר צוות ההקמה הוא איל רייז מזכ"ל "השומר הצעיר".

 

הקמת מאגר מידע ממוחשב של תנועת השומר-הצעיר, חניכיה ובוגריה

מאגר המידע הוא אחד היעדים המרכזיים בהקמת הארגון וביסוסו. המאגר מוקם כדי לאפשר לארגון "שומר תמיד" לאסוף ולהכיל את מרב האינפורמציה הרלבנטית על בוגרי התנועה לדורותיהם וכדי לשמר, לאצור, לתעד ולהנציח את פעילות התנועה במרכז התיעוד והחקר ב"יד יערי". מאגר המידע של "שומר תמיד" יעלה לרשת במסגרת שירותי "יד יערי" ויהווה מקור מידע ייחודי לתולדות תנועת "השומר-הצעיר". מרכזת את הפעילות להקמת המאגר – נעמי יצהר מגן שמואל, באמצעות ארכיון "יד יערי".

 

הקמת מאגר המידע הממוחשב מבוססת על שאלונים אישיים המכילים מידע משני סוגים:

האחד - פרטים אישיים של האדם והשני - פרטים על חברות בתנועה.

זכרונות, סיפורים, מסמכים, תצלומים, חוברות, אלבומים כמו גם דגלים, סמלים, עניבות וחפצי מלאכת-יד, שירים, שירונים, חומרי אודיו ווידיאו וסרטים ישנים יתקבלו בברכה וימסרו למשמרת בארכיון יד יערי בגבעת חביבה או יוחזרו לשולחים על-פי בקשתם לאחר שיסרקו/יצולמו.

בתיעוד סיפור תולדות תנועת "השומר הצעיר" יש חשיבות אדירה לכל פרט ופריט מן החומרים הללו שנוצרו בקינים, קבוצות או גדודים שהם לעיתים עדות יחידה על פעילויותיהם.

 

כמובן שנרצה גם למלא שאלונים עבור חברים שהלכו לעולמם, חללי התנועה וחללי מערכות ישראל.

 

*הפרטים האישיים לא יהיו גלויים לציבור וישמשו את מאגר-המידע וארגון "שומר-תמיד" בלבד בפעילותם.

 

*את כל החומרים ניתן להעביר בדוא"ל לכתובת:  shomertamid@givathaviva.org.il

*בדואר רגיל על-גבי תקליטור, בקלטות וידיאו או אודיו לכתובת: שומר תמיד, יד-יערי גבעת

                                                                                            חביבה, ד.נ. מנשה, 37850.

*או באופן אישי בתאום מראש (מומלץ לגבי חומרים מיוחדים).

 

למילוי שאלון פרטים אישיים של בוגרי התנועה לחץ כאן

 

     לנרשמים לארגון – 50% הנחה על כל פרסומי "יד-יערי", לחץ כאן לקטלוג הפרסומים

    

ברכת ראומה ויצמן בכנס המקדים של שומר תמיד - 1.2.2006