>שותפות בין קהילות שכנות>שיתוף פעולה כלכלי-מוניציפלי