תצוגת השומר הצעיר

אולם התצוגות של "יד יערי" בגבעת חביבה פועל מאז נפתח בניין המרכז לתיעוד ולחקר של השומר הצעיר ב-1983. התצוגה מציגה את תולדות תנועת הנוער השומר הצעיר וגופים שצמחו ממנה; בתחום ההתיישבות – הקיבוץ הארצי, בתחום התרבותי – הקואופרטיב השומרי, ספריית פועלים ו"צוותא" ובתחום הפוליטי מפלגות כמו הליגה הסוציאליסטית, מפלגת השומר הצעיר, מפ"ם ומר"צ. התצוגה משקפת את כל ההיבטים בתולדות התנועה ושלוחותיה.

  

תנועת הנוער השומר הצעיר הייתה תנועת הנוער הציונית הראשונה שקמה בתחילת העשור השני של המאה ה-20 והייתה דוגמה לחיקוי של כל תנועות הנוער הציוניות. בעשור הראשון לקיומה היא הפכה לתנועת נוער חלוצית, בוגריה עלו ארצה והקימו בה קיבוצים. הקיבוצים האלה התאחדו ב – 1927 לקיבוץ הארצי של השומר הצעיר. מאז נוצר הקשר ההדדי בין תנועת הנוער המחנכת לבין הקיבוץ הארצי המיישב. מראשית שנות השלושים הייתה התנועה ציונית-חלוצית וסוציאליסטית רדיקאלית.

 

בשיא גודלה מנתה תנועת הנוער מעל ל - 70,000 חניכים ברחבי עולם, כשמוקד כוחה ופעילותה הייתה פולין. תנועת הנוער ספגה מכה אנושה בימי השואה, עם השמדת יהדות מזרח אירופה. מאז עבר מרכז פעילותה לישראל ולמדינות אמריקה הלטינית. בימי השואה רשמו חברי התנועה דפי גבורה בתולדות עם ישראל וחבריה לחמו ופיקדו בין חורבות גטו ורשה, ברחובות גטו קרקוב, ביאליסטוק ווילנה, ביערות ליטא וביאלורוס ובמבצעי ההצלה בצרפת, בלגיה והונגריה. אחרי מלחמת העולם השנייה פעלו חברי התנועה בשיקום יהדות אירופה, במבצעי "בריחה" וההעפלה. בארץ, בימי מלחמת העצמאות עמדו קיבוצי הקבה"א מול ההתקפות של האויב. לאחר מלחמת העצמאות פעלה התנועה בהתיישבות והקימה עשרות קיבוצי ספר, לצד פעילות פוליטית במסגרת מפלגתית.

 

אם עד קום המדינה הרעיונות המרכזיים היו מדינה דו-לאומית והזדהות עם ברית המועצות, לאחר קום המדינה הודגש הרעיון של שוויון אזרחי לערביי הארץ ובייחוד המאבק על ביטול הממשל הצבאי ששלט בחיי הציבור הערבי. לאחר מבצע סיני נמחקו מסיסמאות התנועה ההזדהות עם ברה"מ והתנועה השתלבה בין מפלגות סוציאליסטיות שמאליות ברחבי העולם. מאז מלחמת ששת הימים עמדו מפ"ם (היום חלק מ"מרצ") וקיבוצי הקיבוץ הארצי (היום חלק מהתק"צ) בראש המאבק למען פתרון בדרכי שלום של הסכסוך הישראלי – ערבי. כל ההתפתחויות הללו משתקפות בתצוגה.

 

התצוגה הקבועה מתחלקת למדורים שונים:

 

החלק המוקדש לחברי תנועה כתופעה חברתית תרבותית. במרכז המדור עומד עולמם הפנימי של חברי התנועה וקבוצותיהם.

 

הפעילות התנועתית בתחומי צופיות, השכלה בלתי פורמלית והעיתונות התנועתית.

 

התנועה ועולמה הרעיוני. לצד ספרות הדרכה תנועתית מוצגים במדור זה פוסטרים פוליטיים של המפלגות שהוקמו ע"י בוגרי התנועה. חלק מהפוסטרים הופיעו בספר "אמנות בשרות הרעיון".

 

העשייה ההתיישבותית המציגה תמונות מראשית חיי הקיבוצים שייסדו את הקבה"א.

 

התנועה והקיבוץ הארצי בביטחון ובהגנה על גבולות הארץ (מדור זה נמצא כרגע בשיקום).

 

חברי התנועה בימי השואה. המדור מציג את הכרוז המפורסם של אבא קובנר "לא נלך כצאן לטבח" ואת מכתבו האחרון של מפקד גטו ורשה, מרדכי אנילביץ'. כן מוצגים במדור גיליונות של עיתונות התנועה במחתרת ומסמכים מזויפים מהונגריה. מדור זה כולל גם את תמונתה ואת חפציה של חביבה רייק, צנחנית מא"י שנפלה בסלובקיה.

 

התנועה בימי ההעפלה. מדור זה כולל חפצים ודגלים של קני התנועה שבהעפלה וכן מוצרים אומנותיים שנעשו ע"י חברי התנועה ששהו בקפריסין, לאחר שנתפשו באניות המעפילים.

 

לתצוגה מצורף חדר הנצחה ובו דפי הנצחה של חברי ובני הקיבוץ הארצי שנפלו במערכות ישראל.

  

מקווים שתיהנו מהביקור בתצוגת "יד יערי".

 

לתיאום ביקור וקבלת הדרכה אנא התקשרו לטלפון 04-6309232