>חינוך ושפה>מחלקת החינוך של גבעת חביבה במרחב ציבורי משותף