מדוברת 3 חודשים

אורך הקורס:  3 חודשים

ימים: ב', ג'        

שעות: 20:30 - 17:15

התחלה: 6.3.17

סיום: 19.6.17

מחיר: 3,500 ₪

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות: 

Arabic1@givathaviva.org.il , טלפון: 04-6373336 , 

 

המכון ללימודי ערבית בגבעת חביבה מקיים קורס מרוכז ללימוד השפה הערבית המדוברת. הקורס מתקיים יומיים בשבוע אחה"צ כחלק מהקורס המלא. 
 

שיעורי המדוברת משולבים בסדנאות דיבור עם מתרגלים ערביים בקבוצות קטנות. במשך הקורס יוצאים התלמידים לשני סיורים המתנהלים ברובם בערבית תוך שימת דגש על מפגשים עם אוכלוסיית דוברי הערבית בארץ. 

 

***כדי להתקבל לקורס אין צורך בידיעה מוקדמת של השפה הערבית.