מדוברת ערב - רמה 2

אורך הקורס:  שנתי

ימים: א'

שעות: 21:30 - 19:00  

התחלה: 30.10.16

סיום: 18.06.17

מחיר: 3,500 ₪

 

 לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות: 

 jacp@givathaviva.org.il , טלפון: 04-6309249 

לימוד הערבית המדוברת, בלהג מקומי, לרמה של ניהול שיחה.