מדוברת ערב - רמה 3

אורך הקורס:  שנתי

ימים: ב'

שעות: 21:30 - 19:00  

התחלה: 31.10.16

סיום: 19.06.17

מחיר: 3,500 ₪

 

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות: 

Arabic1@givathaviva.org.il , טלפון: 04-6373336 , 

לימוד הערבית המדוברת, בלהג מקומי, לרמה של ניהול שיחה.