תוספת ספרותית לקורסי ערב

אורך הקורס:  שנתיים

ימים: א/ב/ג/ד    

שעות: 18:00-18:45   

מחיר: 1200 ₪

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות: 

jacp@givathaviva.org.il , טלפון: 04-6309249