מדוברת וספרותית מתקדמים מאוד

בוקר-מתקדמים מאוד                                        

אורך הקורס:  שנתי

ימים: ג' 13:30 – 10:00 

התחלה: 01.11.2016

סיום: 20.06.2017

מחיר: 4,500 ₪

 


 

<להרשמה כאן>

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות: 

Arabic1@givathaviva.org.il , טלפון: 04-6373336 ,