קורס קיץ מדוברת

אופציה ראשונה

אורך הקורס:  חודש וחצי

ימים: א'-ה'        

שעות: 9:00 – 12:30

התחלה: 9.7.17

סיום: 17.8.17

מחיר: 4,200 ₪

 


 

אופציה שנייה

 

אורך הקורס:  חודש וחצי

ימים: ב',ג',ד'      

שעות: 17:00 - 19:30

התחלה: 9.7.17

סיום: 17.8.17

מחיר: 1920 ₪


 

 

ניתן להרשם לחלק מהקורס. (לפי שבועות)

ניתן להרשם לקורסים בכל הרמות. (החלוקה לרמות תתבצע ביום הראשון )

פתיחת הקורס ופתיחת כל רמה מותנית במינימום משתתפים.

 

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות: גלי און- כץ

המכון ללימודי ערבית - גבעת חביבה

054-2209052 / 04-6373336

Arabic1@givathaviva.org.il ,