קורס קיץ ספרותית

אורך הקורס:  חודש וחצי

ימים: א'-ה'    

שעות:  13:00- 14:30

התחלה: 9.7.17

סיום: 17.8.17

מחיר: 2,400 ₪

 

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות: 

Arabic1@givathaviva.org.il , טלפון: 04-6373336 ,