קורס קיץ ספרותית

אורך הקורס:  חודש וחצי

ימים: א'-ה'    

שעות:  13:00- 14:30

התחלה: 9.7.17

סיום: 17.8.17

מחיר: 2,400 ₪

 

ניתן להרשם לחלק מהקורס. (לפי שבועות 

ניתן להרשם לקורסים בכל הרמות. (החלוקה לרמות תתבצע ביום הראשון )

פתיחת הקורס ופתיחת כל רמה מותנית במינימום משתתפים.

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות: 

גלי און- כץ

המכון ללימודי ערבית - גבעת חביבה

054-2209052 / 04-6373336

Arabic1@givathaviva.org.il ,