תיירות חינוכית

המחלקה הבינלאומית של גבעת חביבה מציעה מגוון של סיורים ייחודיים במגע אישי ותכניות לימוד עבור קהלים בינלאומיים המעוניינים ללמוד מן הניסיון העשיר של גבעת חביבה בבניין חברה משותפת בשישים השנה האחרונות. למידע נוסף