>שותפות בין קהילות שכנות>הפורום לעמותות וקבוצות עניין