תקנון השתתפות ונהלי הרשמה לקורסים

המכון ללימודי ערבית מברך אתכם על הצטרפותכם לקבוצת הלומדים.

על מנת שנוכל לתת לכם שירות נאמן ויעיל, אנא קראו בתשומת לב ובעיון את נהלי ההרשמה.


כללי

 • קורסי המכון יפעלו החל מה –15.10.17 ועד ה –30.8.18 בהתאם ללוח החופשות המפורסם להלן. (תאריכים מדוייקים לכל קורס)
 • התשלום יוסדר מראש עבור כל חודשי הקורס, במקסימום תשלומים השווה למספר חודשי הקורס.
 • במקרה של הצטרפות מאוחרת, התשלום יחושב מתאריך ההצטרפות ועד לסיום הקורס.
 • ההשתתפות בקורסים מותנית בתשלום מראש לכל השנה, בפריסת תשלומים בכרטיס אשראי, בהמחאות לפקודת "חבצלת- גבעת חביבה", או במזומן.
 • עבור המחאה חוזרת יחויב המשתתף בתשלום העמלה בסך 20 ₪ עבור כל המחאה.
 • בכל קורס יתאפשר מפגש ניסיון אחד לאחר תשלום דמי הרשמה בסך 200 ש"ח. בעת ההרשמה לקורס, דמי ההרשמה יקוזזו מהתשלום המלא. דמי הרשמה לא יוחזרו למשתתף שבחר לא להירשם לקורס.
 • המשך השתתפות בקורס לאחר מפגש הניסיון, מחויב בהסדרת התשלום מראש.
 • המכון שומר לעצמו את הזכות לקבוע מינימום נרשמים הנדרש לצורך פתיחת קורס.
 • המכון רשאי לסגור קורס בכל עת ולפי שיקול דעתו, ובלבד שנתן על כך הודעה 14 ימים מראש.
 • במקרה של ביטול קורס ע"י המכון, יוחזר החלק היחסי של התשלום במלואו.
 • המכון רשאי להפסיק פעילות משתתף, על פי שיקוליו, במידה והנ"ל פוגע במהלך התקין של הקורס.
 • מפגש שיבוטל ע"י המכון, יוחזר במועד חלופי שיקבע בתיאום עם המרצה והלומדים.
 • המכון ללימודי ערבית שומר לעצמו את הזכות להחליף את מורה הקורס במקרים חריגיםביטול הרשמה/ החזרים  

 • הודעה על ביטול השתתפות בקורס תשלח במייל למזכירות המכון ותיכנס לתוקפה לאחר קבלת אישור במייל.
 •  באחריות הלומד לוודא קבלת אישור להודעת הביטול בתוך 3 ימי עבודה.
 • לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או הודעה בע"פ למזכירות או למרצה.
 • אין ביטול רטרואקטיבי של השתתפות בקורס, ולא יינתן החזר כספים בגינו.
 • לאחר חלוף תקופת רבע מהקורס לא יתאפשר החזר כספי בגין ביטול השתתפות בו.
 • במידה ויתבקש על ידי הלומד החזר כספי בגין היעדרות מקורס מכל סיבה שהיא - כל מקרה יידון לגופו.
 • לא יינתן החזר כספי או החזר מפגש בגין ימי חופשה בהתאם ללוח חופשות הקורסים.
 • במקרה של החזר באמצעות זיכוי בכרטיס אשראי, ההחזר יתבצע בהתאם למדיניות חברת האשראי.
 • הנחות: 5% הנחה לכל משתתף נוסף מאותו בית אב.