סילבוס - קידום נשים בפוליטיקה

הקורס יתקיים בימי חמישי בין השעות 9:30-12:30

יומיים סמינר יתקיימו במועדים 23-24.11.17 מס. מפגש תאריך


 

 


 נושא


 

             תוכן המפגש


 

 

 

מרצים / עזרים


 

1

 

חשיפה

 

הכרות, הצגת תוכני הקורס

סדנא בנושא " נשים בעיין המצלמה" 

  מנחות הקורס

2

2.11.17

 

קו חיים

השפעת מהלך חיי על תפיסות ועמדות ועל עיצובו של החזון האישי והמקצועי  מנחות הקורס

 

3

9.11.17

מנהיגות נשים בעולם המודרני

חזרה במנהרת הזמן על נשים משפיעות ומובילות שינוי בעולם

הרצאה וסדנה  מנחה חיצונית

4

16.11.17

אומנות ככלי לזיהוי עוצמות

" בידי לשנות" מבט על כוחותי, יכולתי ונכסי  מרכז אומנויות

5

23.11.17

החרות לבחור

" לאדם ישנה אפשרות בחירה בכל רגע נתון"

האם כל דבר בחיים אנחנו בוחרות?  מנחה מאדלר

6+7

30.11.17/1.12.17

ימי חמישי- שישי

מפגש בין עולמות

תוכנית מפורטת תינתן בהמשך
  מנחות הקורס

  מנחות חיצוניות

8

7.12.17

בנית חזון מקצועי וכלים להגשמתו

יזמות אישית בזירה המקצועית  מנחה חיצונית

9

12.12.17

יום שלישי

כנס נשים שנתי

גבעת חביבה
  מפגש עם בוגרות מהקורסים הקודמים

10

21.12.17

בנית חזון מקצועי וכלים להגשמתו

כוחות בולמים ומקדמים

בניית תוכניות עבודה-מטרות, יעדים ואבני דרך להגשמתם.

למידה ממסע אישי- אורחות  מנחה חיצונית

11

28.12.17

אור וחושך

סדנא בכלים אומנותיים  אומנית

12

4.1.18

סיכום תהליך

וחשיבה עתידית

סיכום הקורס ומשוב  מנחות הקורס